När söker man psykoterapi?

När söker man psykoterapi?

Psykoterapi 

Anledning till att söka psykoterapi kan vara att du har symptom som exempelvis sömnstörningar, ångest, kroppsliga besvär eller nedstämdhet som du inte bemästrar på egen hand. Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv tänker man sig att det är viktigt att förstå hur symptomen utvecklats och hur de kan hänga ihop med ens livsföring och historia. Det finns många kbt-tekniker man kan arbeta med för att just bemästra negativa symptom, men att bli medveten om hur allt hänger ihop blir också en kunskap för att framöver kunna förhindra att symtom uppkommer på nytt. Att gå i psykodynamisk terapi syftar i att utveckla sin förståelse och förmåga att kunna hantera livet och dess svårigheter på ett annorlunda sätt än tidigare. En viktig insikt som ger trygghet.

Du kan behöva samtal för att få egen tid och utrymme att tala om dig själv, dina relationer och ditt liv. Kanske befinner du dig i en livskris efter en förlust, sorg, arbetslöshet eller förändringar i familjesituationen? Eller för att du hamnat i nedstämdhet med existentiella funderingar kring livets mening, där du behöver få hjälp med att reda ut och komma underfund med var du står i ditt liv. Kanske är det mönster i din personlighet du vill försöka ändra på för att de tär på ditt liv eller skapar problem i dina relationer.

Föräldrar kan behöva hjälp med att hitta vidare i fastlåsta situationer i familjen och med sina barn, och har behov att prata om sin föräldraroll för att hitta nya lösningar.

Parsamtal

Kan vara en möjlighet till att ta tag i relationer som kommit in i en återvändsgränd. Konflikter och låsta positioner kanske präglar relationen till den grad att kärlek och gemenskap ebbar ut allt mer. Det kan handla om långa relationer där kommunikation, samvaro och samlevnad stannat av. Kanske börjar man känna sig som främlingar för varandra eller så har förändringar i familjekonstellationen eller kriser påverkat relationen negativt. Att tillsammans komma på samtal kan vara nödvändigt för att förstå, hitta nya infallsvinklar och kunna fatta viktiga beslut.

Familjesamtal

Ibland kan ett enda samtal leda till förändringar.  Mitt fokus i familjesamtal är att ge alla möjlighet att berätta sin version och upplevelse. Det ger ofta en ökad förståelse och ödmjukhet för varandra, något som är nödvändigt för att kunna prata med varandra på ett nytt och mer konstruktivt sätt.