Välkommen

Psykoterapi - Parsamtal - Familjesamtal

Skärmavbild 2014-03-06 kl. 12.48.33.jpg

Jag heter Beny Plüss och är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av behandlingsarbete inom socialvård, psykiatri och psykoterapi.

Jag arbetar med såväl barn som vuxna med skiftande problemområden: psykiska symtom som stress, oro, nedstämdhet, psykosomatiska problem, kriser, trauman och konflikter i viktiga relationer.

Du kan kontakta mig om du är intresserad av kortare rådgivning och orienterande samtal eller längre psykoterapi. Ett första samtal går ut på att känna efter och se om vi kommer fram till en överenskommelse att starta en samtalskontakt.

Jag erbjuder individuell psykoterapi, parsamtal och familjesamtal. Det kan bli alltifrån ett enda - men viktigt - samtal eller begränsad och fokuserad korttidsterapi till längre psykoterapi.

Den grund jag står på i mitt arbete är psykodynamisk, men jag har även kbt-kompetens. Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

Jag arbetar i egen regi och tar emot både barn, unga vuxna och vuxna.

Jag erbjuder studentterapi till reducerat pris.

Kontakta mig gärna för mer information, eller för ett första samtal.

Jag finns på Södermalm i Stockholm.

Välkommen!