Mer om mig

Mer om mig

Jag är socionom och leg. psykoterapeut, utbildad på Psykoterapiinstututet, Karolinska Institutet, har också en grundläggande utbildning i kbt. Jag är handledarutbildad vid Linköpings universitet. Sedan många år har jag arbetat och haft samtal med barn, unga och vuxna som på olika sätt behövt hjälp med att komma vidare i sina liv. Jag inledde min yrkeskarriär inom socialtjänsten där jag arbetade med barn och ungdom i en nätverksinriktad arbetsgrupp. Vi arbetade på fältet i ett bostadsområde och hade fokus på familjearbete och föräldrarollen.

Därefter arbetade jag i privat regi med familjebehandling och parsamtal. Under några år arbetade jag på ett behandlingshem för kvinnor. Arbetet bestod av miljöterapi, familjesamtal och individualterapi. Under sista året där var jag chef, intressant att pröva på, men jag återgick sen till klientarbete. Under ca åtta år arbetade jag på Bup med olika former av psykiatriska svårigheter och diagnoser.

I sex år arbetade jag med målgruppen unga vuxna på en psykoterapimottagning, med individuella samtal, grupp och med föräldrastöd. 

Parallellt har jag under många år haft en egen firma, där jag tagit emot vuxna i psykoterapi och bedrivit handledning. Sedan 2014 arbetar jag enbart i egen regi. 

Jag tror inte att det finns en metod som är bäst för alla, utan att det är min professionella utmaning att tillsammans med den jag möter hitta vägar som passar den enskilda individen.

Min grundinställning är att människan har ett inneboende behov av att skapa förståelse och mening och att just detta är ångestlindrande i sig.

Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum och är hbt-certifierad.